skip to Main Content

Ackcent

IoT
Cybersecurity

Information

Ackcent és una empresa especialitzada i dedicada exclusivament a serveis i solucions de ciberseguretat. El seu objectiu és protegir eficaçment els actius digitals crítics dels seus clients.

Activities

  • Ackcent realitza projectes de revisió de seguretat i securització de sistemes IoT seguint les recomanacions d’ENISA – l’Agència Europea de Seguretat de les Xarxes i de la Informació – en entorns com Industria 4.0, eHealth, Smart Cities, Smart Homes, transport intel·ligent… I aplicant la metodologia OWASP-IoT que proporciona un marc i guia específics per IoT.
  • Ackcent participa a un projecte europeu H2020, per implementar serveis d’urban mobilitity en temps real que integra tecnologies IoT, conjuntament amb diferents ciutats d’Europa, encarregant-se de la ciberseguretat.

Contact

Plaça Catalunya, 1 3D 08002 – Barcelona
935 011 300

Contact person

Lluís Vera
933 62 00 02