skip to Main Content

ZERTIPORK

Blockchain

Motivació

Un dels reptes que afronta la indústria alimentària és afegir valor al seu producte. En aquest sentit, la tecnologia blockchain ofereix una oportunitat per ajudar el sector a garantir un compliment transparent i segur de la normativa i facilitar la interacció amb el consumidor.

La blockchain dona garanties de seguretat alimentària, facilitant la traçabilitat dels productes, des del seu origen fins al consumidor, permetent així el control al llarg de la producció i transformació. L’objectiu final és aportar un valor diferencial basat en la qualitat i garantir el compliment de les normes establertes.

Els consumidors utilitzen més sovint dispositius intel·ligents a l’hora de comprar productes alimentaris. Per respondre a l’afluència d’estàndards regulatoris, les demandes canviants dels consumidors i l’augment de la competència, els productors i distribuïdors de carn de porc hauran d’explorar, provar i aprofitar tecnologies innovadores per adaptar i gestionar en temps real la seva cadena de subministrament, alhora que oferir una transparència total sobre les seves operacions i aconseguir així guanys màxims d’eficiència.

Per donar resposta a aquesta nova necessitat, l’empresa ha decidit donar un pas més, desenvolupant el ZERTIPORK.

Objectiu

Mitjançant l’ús de ZERTIPORK, els productors i distribuïdors de carn de porc tindran una visibilitat d’extrem a extrem sobre la cadena de subministrament amb accés en temps real. Els consumidors tindran una traça auditada completa de la carn de porc que compren i podran comprovar que el producte té una qualitat especificada mitjançant la comprovació dels certificats de qualitat carregats pels organismes regulatoris. Atès que tota la informació que s’afegeix a la blockchain (perfil del proveïdor, qualificacions certificades, traçabilitat) té una marca de temps, els usuaris de ZERTIPORK podrien recuperar un historial complet.

Valors diferenciadors de ZERTIPORK:

 • Altament personalitzable: pel seu disseny flexible de gestió d’inventaris i lotificació, i la seva capacitat d’utilitzar qualsevol eina ERP comercial, ZERTIPORK democratitza per a grans i petits actors la traçabilitat a la BC de lots de carn de porc de qualsevol mida i abast.
 • Ràpida posada en marxa: com a programadors experimentats de BC (experiència prèvia al PORKCHAIN), l’equip de ZERTIFIER desenvoluparà amb la màxima celeritat la solució ZERTIPORK
 • Baix cost: ZERTIPORK aporta una òptima relació qualitat-preu i l’objectiu és ser el sistema estàndard de traçabilitat de la carn de porc.
 • Involucració dels actors de la cadena de valor: els programes actuals de traçabilitat es centren en l’anàlisi de dades especialitzades per arxivar-les ràpidament en sitges tancats. A canvi, ZERTIPORK ofereix una plataforma única de col·laboració en línia per compartir i visualitzar fàcilment les dades, basada 100% en estàndards oberts per tal de garantir la interoperabilitat del sistema i promoure la col·laboració.

Solució tecnològica

 • Substitució de les “Guies de transport del sector porcí” per documents digitals certificats per la Blockchain per agilitzar els procediments, minimitzar errors, garantir la traçabilitat i evitar la manipulació.
 • Generació d’identitats certificades a la Blockchain “eID” per a cadascun dels actors (Escorxador, ramader, granja, veterinari i transportista) per poder signar de forma segura des d’una webAPP mòbil els diferents passos del procediment. Les identitats certificades poden ser concedides per un temps limitat o revocades en qualsevol moment per la pròpia autoritat competent.
 • Un contracte intel·ligent certifica que la informació signada digitalment pels actors sigui real, immutable i afegeix una marca de temps, mitjançant transaccions a la BC, substituint així el sistema actual basat en paper.
 • La compatibilitat amb els sistemes actuals queda garantida per la comunicació mitjançant API amb el departament d’Agricultura de la GenCat, per obtenir el codi de guia.
 • L’estat de les guies pot ser consultat en temps real pels diferents actors i permet generar en qualsevol moment un document en paper en format idèntic a l’actual.
  Aquest 2022 hem iniciat la implantació dels primers pilots de la extensió de la plataforma de la granja a la taula.
 • La plataforma ZERTIPORK substitueix el seguiment manual del porc mitjançant la gestió digital. La digitalització permet el control de dades i garanteix la veracitat de la informació mitjançant tècniques criptogràfiques. La consulta de la informació generada està disponible en temps real, cosa que fa que la verificació dels agents sigui segura i transparent. La tecnologia BC permet als agents compartir responsabilitats en cadascuna de les accions en què participen i certificar la informació introduïda mitjançant la seva signatura digital. Els agents poden interactuar amb la plataforma després d’un procés d’afiliació. La identitat es subscriu creant una cartera virtual que generarà dues claus (pública i privada). A més, ZERTIPORK facilita la interacció dels clients gràcies a l’escàner d’etiquetes QR o NFC, permetent al consumidor accedir a la informació relacionada al producte i la seva traçabilitat. La pàgina de destí del producte proporciona informació addicional sobre la producció de porc. Cada tros de porc té el seu propi número únic i una pàgina web independent (UniqueID del producte)

Cada producte s´identifica amb una UniqueID, que es com una mena de DNI digital. Quan el client final escaneja el codi QR del producte, s´envia a una pagina web única que explica tot el procés de traçabilitat des de la mateixa granja. Aquest frontend serà una pagina HTML única on relacionarà tota la informació referent a la traçabilitat del producte, des de guies sanitàries oficials de la GenCat, fins a l’últim actor de la cadena.

Aquesta web única podrà aportar també informació addicional com referencies culinàries, o bé informació referent al territori, demogràfica, turística etc per així donar una experiència total al consumidor final. Cada vegada que intervé un actor, aquest actor certifica:

 • La documentació entregada d´origen.
 • Actuació que realitza sobre el producte.
 • Quantitat de producte origen i quantitat de producte final.
 • Marca de temps.
 • A qui entrega el producte.

Aquest procés es repeteix tantes vegades com faci falta entre actors de la cadena de traçabilitat.

Model de negoci

Zertifier opera ZERTIPORK en funció d’una tarifa inicial per la implementació personalitzada de la plataforma i una tarifa SaaS de llicència a llarg termini per a l’operació i el manteniment. Estimen que els seus primers projectes estaran impulsats per una subscripció mensual recurrent en funció de la mida del projecte, amb l’addició de serveis de suport opcionals. A mesura que inicien i escalen les activitats comercials, tenen previst continuar venent ZERTIPORK per subscripció per una tarifa fixa, amb preus alineats amb el volum anual de carn contractat a la nostra plataforma. A mesura que els clients augmenten el seu volum anual de carn traçat a ZERTIPORK o es subscriuen a nous productes i funcions, generen més ingressos.

Resultats

La implementació inicial del Porkchain ha permès validar la plataforma a tres escorxadors.

Estat actual

Aquest estiu 2022 els han adjudicat un ajut (“Small KAVA projects”) des de l’EITFood (iniciativa d’innovació alimentària líder d’Europa) per a la implementació de pilots del ZERTIPORK, contribuint d’aquesta manera al desenvolupament de mètriques i exemples de bon ús per promoure la traçabilitat digital alimentària.

Compartir en: