skip to Main Content

Projecte de gestió energètica Sanitas Residencial

IoT

Motivació

La motivació del client per endegar aquest projecte va ser la necessitat de tenir visibilitat dels consums energètics de forma contínua, ja que es tracta d’una organització amb 37 sites distribuïts a l’estat. El client tenia la certesa que suportava un alt cost en energia, però no tenia elements per saber el motiu.

Objectiu

Poder identificar i mesurar els consums de qualsevol mena d’energia en els centres per tal de poder aplicar polítiques correctores, en cas de ser necessari.

Solució tecnològica

Es va construir una solució des de la sensòrica (de mercat) en els punts d’escomesa dels proveïdors i punts calents dels edificis, fins a la visualització de les dades en el Centre de Control Corporatiu.La solució se suporta sobre un framework scada, utilitzant la xarxa corporativa per a les comunicacions.

Model de negoci

El model de negoci per aquest cas ha estat la venda directa al client de la totalitat dels elements i serveis necessaris per implementar-ho.

Resultats

Per part del client han estat, i són, molt profitosos. En la fase inicial, va amortitzar la inversió en un temps d’un any i mig.

Estat actual

El sistema segueix operatiu i en creixement. Aquest any, per exemple, s’incorporen 3 sites més. La plataforma ha evolucionat incorporant millores en determinats elements de captació i visualització.

Compartir en: