skip to Main Content

Plataforma per nebulitzadors d’aromes via GPRS i/o 4G global

IoT

Motivació

El client demanava digitalitzar la seva activitat per tal de millorar l’eficiència de les operacions i fer viable el seu model de negoci en mercats més competitius que el seu.

El model de negoci del client consisteix en la venda de serveis de manteniment d’aromatització de negocis a preu fix. Això només és viable amb un control exacte de les despeses d’operació.

Objectiu

El client necessita reduir les despeses d’operacions de manteniment al mínim possible, de manera que només s’envia un tècnic a mantenir la màquina i/o el consumible en cas que sigui necessari.Això s’aconsegueix tenint els paràmetres de la màquina (inclòs el volum remanent de consumible) monitorats constantment en una plataforma web.En una primera fase del projecte, la comunicació es fa via GPRS, la qual cosa funciona en una majoria d’àrees del món.En una segona fase, per tal de reduir les referències de fabricació i donar cobertura a tot el món, s’implementa la comunicació mitjançant 4G amb el primer mòdul global 4G de l’empresa SIMCOM. ON TESTING ha estat el primer integrador a Europa del mòdul SIM7600G de SIMCOM.

Solució tecnològica

En la primera fase s’ha implementat un hardware custom basat en el mòdul GPRS SIM800F.En una segona fase s’ha fet servir el mòdul 4G SIM7600G.L’abast de la implementació d’ON TESTING és:
– Disseny i implementació del hardware
– Definició i implementació del protocol de comunicació amb la plataforma i desenvolupament del firmware
– Implementació de l’actualització remota de firmware, via HTTP

Model de negoci

El client basa el seu model de negoci en la venda de sistemes d’aromatització amb quota fixa. La quota que es cobra al client inclou totes les despeses associades, incloent-hi el manteniment del producte i de la plataforma.ON TESTING és desenvolupador i fabricant del hardware.INTELISIS CONSULTING és desenvolupador de la plataforma software de gestió.

Resultats

Millora de la competitivitat del client vers la competència pel fet de tenir un sistema completament digitalitzat que permet acotar les despeses operatives.Millora de la imatge del client vers els clients finals pel fet de poder oferir un servei que assegura el proveïment continuat del servei.

Estat actual

Actualment està completament operatiu i el client està accedint a mercats molt competitius, com ara el Japó, Corea o els E.U.A, on només és possible entrar amb un model de negoci molt eficient.

Compartir en: