skip to Main Content

Connected Car

IoT

Motivació

El 90% dels accidents de cotxe són causa d’errors humans, i gran part d’ells es podrien evitar si es disposèssin de sistemes d’assistència a la conducció mitjançant la connectivitat dels vehicles amb la infraestructura (Car-to-Ground) i entre ells (Car-to-Car).

La motivació fonamental del projecte és doncs realizar aquest anàlisi i prova, això és, estudiar com l’ús de les noves tecnologies, i en concret de les comunicacions mòbils i les aplicacions en cloud, ajuden a permetre una conducció més segura dels vehicles en carretera.

Objectiu

L’objectiu fonamental que persegueix el projecte és que els vehicles es puguin connectar amb la infraestrutura (Car-to-Ground) i entre ells (Car-to-Car) de forma que es puguin intercanviar informació clau (tals com posició i velocitat), en temps real, això és, amb latències de pocs mil·lisegons (<20ms), per tal d’aconseguir una conducció més segura i intel·ligent per part dels conductors.S’han provat dos casos d’ús bàsics en conducció: L’assistència en adelantaments i l’avís de frenada entre vehicles.

Solució tecnològica

La solució tecnològica es basa en varis components combinats: Per una banda la connectivitat mòbil LTE, que va ser proporcionada per l’operador, Deutsche Telecom; Fraunhoper ESK la On-Board Unit (OBU) dels vehicles així com el servei de geolocatització; Continental el disseny de l’aplicació d’assistència al conductor i l’interficie entre els sistemes electrónics dels vehicles amb la OBU; y Nokia la seva solució d’edge cloud, el Mobile Computing Platform (MEC), que és la que permet les baixes latencies necesaries.Nokia també va proporcionar el testing E2E i el project management global.

Model de negoci

Com a empreses col·laboradores han participat: DT, Fraunhoper, Continental i Nokia, i ha rebut el suport i l’interés de les autoritats alemanyes (Ministeri Federal de Transport)Actualment s’està treballant en acabar de concretar el model de negoci. Hi ha un gran interès per totes les parts, tant privades com públiques.

Resultats

Les principals conclusions extretes són en primer terme, la viabilitat tecnològica de la solució. S’han obtingut uns resultants molt bons, amb latències entre 10-15ms de forma molt robusta que permeten garantir que la solució treballi en temps real.D’altra banda, els casos d’ús provats han proporcionat una significativa millora en la seguretat de la conducció, al focalitzar-se en els dos aspects que més tasa d’accidentalitat provoquen: adelantaments i frenades.En conseqüència, els resultants del projecte han sigut mot positius i han obert la porta a la seva ampliació i millora.

Estat actual

El projecte segueix en actiu i s’està treballant per millorar-lo i extendre’l.

Compartir en: