skip to Main Content

Ilimit + Wattabit

IoT

Motivació

En un entorn en que les empreses no tenen informació ni gestió dels seus actius energètics, el projecte amb Wattabit té com a missió ajudar a les empreses de serveis energètics i gestors d’instal·lacions a optimitzar el consum energètic per gestionar l’energia proactivament, augmetant l’eficiència i millorar el rendiment operatiu per reduir costos i la rentabilitat de les instal·lacions. En aquest projecte, Ilimit facilita la part Cloud especialitzada en BigData.

Objectiu

Ilimit colabora amb:
– Suport a Wattabit per evolucionar el seu projecte IoT i Bigdata al Cloud.
– Dotar d’una infraestructura de computació estable i amb possibilitat de ràpid escalat.
– Proporcionar una infraestructura d’emmagatzematge ràpida, segura i escalable que permeti un creixement exponencial del volum de dades.
– Al ser un servei energètic dirigit a grans corporacions, la seguretat és un aspecte prioritari.

Solució tecnològica

Ilimit va apostar per:
– Cloud públic en alta disponibilitat sobre plataforma WMWARE
– Serveis gestionats de suport 24×7
– Plataformes de balanceig i acceleració de continguts
– Protecció contra atacs DoS i injecció de codi maliciós
En quant a la implantació s’ha fet servir un procediment amb metodología Agile mitjançant Scrum.

Model de negoci

El model de negoci es basa en pagament per ús mitjançant empreses distribuidores de ‘Utilities’.

Resultats

– Wattabit disposa d’una plataforma estable i fa’cilment escalable.
– Tota l’experiència i coneixement de l’equip tècnic de Ilimit es posa a disposició del projecte, en forma de serveis gestionats, per acompanyar en tot moment l’evolució en creixement i necessitats del nostre client.

Estat actual

Aquesta solució porta operativa des de setembre del 2015. L’aplicació es trova en el mercat des d’aquest agost amb una nova versió optimitzada.

Compartir en: