skip to Main Content

Everis + Ajuntament de Santander

IoT

Motivació

Un cop finalitzat el projecte europeu Smart Santander, des de l’Ajuntament de Santander es va voler seguir potenciant el servei de la recollida de residus. En aquest context everis aporta la seva plataforma allWaste i es posa en valor al servei de recollida a través de l’empresa concessionària del contracte ASCAN.

Es va trobar una oportunitat molt interessant per potenciar el camp de l’Internet de les Coses des del punt de vista dels serveis municipals i connectant diferents tipologies de dispositius.

Objectiu

Principalment, es pretenia obtenir informació sobre la prestació del servei de recollida de residus i neteja viària per a poder millorar-lo i adaptar-lo a les necessitats reals de la ciutat i el ciutadà i dotar de tecnologia als diferents processos del servei.

Solució tecnològica

La solució tecnològica implantada és la plataforma allWaste que ha desenvolupat everis que permetrealitzar una optimització de les rutes de la flota de vehicles de recollida de residus, la qual cosa afavoreix a la reducció del cost del carburant, les emissions de gasos contaminants i un menor manteniment del vehicle. També permet saber el nivell d’emplenat dels contenidors a temps real i controlar les incidències succeïdes en el servei.A més, aquesta eina permet conèixer en tot moment com els diferents treballadors estan desenvolupant les seves tasques.La solució es basa en:
– Monitorització i gestió de l’operació:
Un software de seguiment de l’activitat del treballador desplegat en dispositius mòbils que utilitzen en el seu dia a dia.
– Identificació i gestió de brosses:
El sistema permet la identificació i la gestió dels contenidors i brosses distribuïts per la ciutat(inventari, geo-localització, estat de manteniment, incidències).
– Monitorització del contenidor:
La solució permet la gestió i el control de tots els contenidors desplegats per la ciutat. Tenen integrats una xarxa de dispositius M2M capaços de monitoritzar a temps real el nivell d’emplenat, alarmes de temperatura i bolcat dels contenidors.
– Monitorització i control de flota:
El sistema permet un control i monitorització dels vehicles en servei i les seves operacions en temps real.
– Aplicació de col·laboració ciutadana:
Aplicació que obra un nou canal de comunicació, ajudant als ciutadans a contribuir amb el manteniment del seu veïnat i als governs a millorar la seva imatge de transparència i servies públics.
– Identificació i control de staff:
Sistema d’identificació i control de treballadors mitjançant una tarjeta identificadora RFID que permet el seguiment dels operaris del servei.Desplegament del següent hardware:
– Tags NFC passius per a brosses
– Tags RFID UHF (tant d’emissió com de recepció) per a contenidors i vehicles.
– Xarxa de dispositius M2M basats en tecnología ZigBee i GPRS que permet una comunicació wireless.
– Sensor de consum ultra baix, amb dos bateries (tipus AA), més de 5 anys de duració amb un temps de mostreig cada 5 minuts.
– Sensor IP67 encapsulat amb una antena interna, compatible amb qualsevol model de contenidor.
– Tablet embarcada en el vehicle.
–  Tarjeta identificadora RFID.
Desplegament del següent software:
– Software instal·lat en una tablet embarcada al vehicle, que permet realitzar rutes optimitzades i obra un canal de comunicació directe amb els supervisors.
– Aplicació mòbil per al ciutadà, per a que pugui comunicar-se amb l’administraciói reportar incidències relacionades amb el servei de recollida de residus i neteja viària.
 

Model de negoci

Gràcies a les activitats executades durant el projecte europeu Smart Santander, l’Ajuntament de Santander va optar per seguir tirant endavant l’estratègia smart de la ciutat i va decidir finançar el projecte de recollida de residus i neteja viària incorporant una clàusula per a la innovació en el contracte de la gestió de residus.D’aquesta manera, l’ajuntament va reduir el cost d’aquest servei podent així reinvertir en altres millores de la ciutat.En aquest projecte, a més de la plataforma allWaste d’Everis hi ha hagut altres actors i implicats tan privats com públics.

Resultats

En general, s’ha reduït el consum del carbuant i les emissions de gasos contaminants, a més dels costos operacionals. Com a resultat, s’han obtingut contenidors sempre disponibles tot millorant el procés de reciclatge més ajustat a la capacitat i les necessitats.També ha permès resoldre incidències en un temps menor, la qual cosa contribueix en la satisfacció ciutadana ja que estan ben informats sobre el servei. Això ha permès obrir un canal més fluid i òptim amb el ciutadà.

Estat actual

El servei de recollida de residus i neteja viària està operatiu. Com que es tracta d’una plataforma SaaS es tenen continuament millores i noves funcionalitats.

Compartir en: