skip to Main Content

Disseny IoT

IoT
NewSpace

Motivació

De la tecnologia al producte final.

Objectiu

Utilitzar el potencial de disseny per augmentar la proposta de valor d’un fabricant, enginyeria, startup, spinoff o institució en projectes complexos en l’entorn tècnic i tecnològic.

Solució tecnològica

Proposen un scouting tecnològic que els permeti definir una prova de concepte (POC) i un Producte Mínimament Viable (MVP).

Model de negoci

Procés de disseny en el qual les decisions es prenen en base a evidències, és a dir, a partir d’informació objectiva obtinguda a través de la investigació.
Apliquen el mètode científic per tal de formular hipòtesis, testejar-les i analitzar les dades per obtenir els millors resultats possibles.

La seva metodologia incorpora instruments de mesura (indicadors) per poder determinar l’impacte dels dissenys / solucions aportades, i així reformular el producte per maximitzar els resultats.

A través del EBD podem anar a risc amb alguns projectes, sobretot en la fase de prototipat, i que després pot anar conjuntament a la recerca de fons de finançament publicoprivats.

Resultats

Tenen diferents resultats en sectors com l’esport amb SUIFF, en el que s’ha acoseguit la integració d’electrònica, hardware i software maximitzant l’impacte emocional mitjançant el disseny.

Amb Viuho, Stimulo actua com a soci a llarg termini, tenint cura de la vessant de disseny del producte. Un dispositiu que ha de de funcionar en un entorn exterior dur, on la carcassa ha de ser alhora atractiva i robusta. Van triar per una base de plàstic de doble injecció d’una combinació de plàstic ABS i cautxú termoplàstic per aconseguir una funda estanca IP67 que pogués suportar les situacions més difícils. S’ha posat especial atenció a la textura de la carcassa de goma posterior, que s’ha inspirat en les línies de nivell que es poden trobar en un mapa topogràfic que indiquen pendents i proporciona un aspecte visual i tàctil extra.

Estat actual

El programa DISSENY IoT està actiu en el desenvolupament de producte en sectors disruptius com son els drons o l’equipament mèdic: conceptualització, prototips, disseny de producte, desenvolupament i pla de validació.

Compartir en: