skip to Main Content

Control CO2

IoT

Motivació

Iniciativa interna. El projecte va sortir per controlar la qualitat de l’aire de recintes tancats degut, principalment, a la mala ventilació. D’aquesta manera s’intenta inferir risc de contagi debut a virus o bactèries presents en l’aire com el virus del COVID-19.

Objectiu

Controlar nivells de CO2 i oferir una eina per fer-ho de forma remota. Alertar quan un recinte tancat necessita ventilació.

Solució tecnològica

Per aquest projecte s’han dissenyat uns equips que poden utilitzar mòdems 2G, 3G o 4G i sensors de CO2 de tipus fotoacústic. Disposen de pantalla OLED per mostrar la informació en temps real i relés per controlar dispositius externs. El firmware dels equips remots es actualitzable remotament des del servidor.Servidor basat en Linux-Debian usant una base de dades MySQL i servidor d’aplicacions Tomcat. En el servidor hi ha diferents serveis i sistemes de backup desenvolupats en scripts i en Java.

Model de negoci

Projecte propi en fase final de desenvolupament. Venda dels equips a diferents clients.

Resultats

En una web el client pot veure en temps real el nivell de CO2, temperatura i humitat de tots els sensors que tingui accés. Veure gràfiques de l’evolució de cada valor en el temps, generar informes, alertes.

Estat actual

En fase final de desenvolupament. En breu ja dispondrem de prototips del quals algunes unitats seran cedides al projecte escolessentinella.catEsperem que estigui disponible durant aquest 2n trimestre del 2021.

Compartir en: