skip to Main Content

Cellnex Telecom – Vehicle Elèctric

IoT

Motivació

Iniciativa corporativa per a desenvolupar una solució basada en tecnologia IOT en el sector del vehicle elèctric.

Una aliança amb fabricants del sector i centres tecnològics de Catalunya ens ha permès desenvolupar un projecte dinamitzador i buscar la convergència de tecnologies innovadores com la IOT i el vehicle elèctric.

Cellnex Telecom: Xarxa de Telecomunicacions IOT

Scutum: Fabricant d’scooters elèctrics

UPC-MCIA: Centre Tecnològic d’Innovació Electrònica

Objectiu

Monitorització de les bateries elèctriques d’scooters elèctrics.Les bateries elèctriques son uns components crítics dels vehicles elèctrics. La informació en temps real dels paràmetres bàsics de funcionament de les bateries representa un volum de dades molt valuós per a evaluar l’estat de les bateries i per a facilitar el diagnòstic remot d’aquests components, amb l’objectiu d’optimitzar els processos de manteniment predictiu per part dels fabricants i de garantir el bon ús del vehicle en les operacions de càrregues elèctriques per part de l’usuari.

Solució tecnològica

La solució tecnològica adoptada inclou la integració de les dades facilitades per al mòdul de gestió de les bateries BMS-Battery Management System amb un mòdul de comunicació basat en la tecnologia Sigfox.La tecnologia de comunicació LPWA ‘ Low Power Wide Area escollida facilita la integració en fàbrica del mòdul de comunicació en un vehicle nou, ja que no es necessita realitzar cap tipus de configuració particular al no necessitar targeta SIM, i garanteix una cobertura a gran escala en el radi de mobilitat dels vehicles elèctrics a través de la xarxa de telecomunicacions ja desplegada a tot l’àmbit geogràfic del país.

Model de negoci

El baix cost de la integració electrònica a nivell del mòdul de gestió de bateries i en la fase de fabricació del vehicle representa un sobrecost mínim en comparació al cost total del component de bateries elèctriques.La disponibilitat de la informació facilitada en temps real representa un factor fonamental per a garantir un servei post-venta de primera qualitat per part del fabricant, i permet considerar nous models de negoci innovadors per prestar serveis addicionals associats en vista de la millora de l’experiència de mobilitat de l’usuari.

Resultats

La millora de l’índex de bateries elèctriques defectuoses per mal ús del vehicle en el moment de la càrrega elèctrica representa una reducció important del cost de manteniment per part del fabricant i els seus concessionaris.Addicionalment, la informació afegida recollida a nivell de localització geogràfica representa una assistència a l’usuari per localitzar les estacions de recàrrega elèctrica i, per tant, controlar l’autonomia, cosa que representa una ajuda per aplanar la principal barrera d’adopció dels vehicles elèctrics.

Estat actual

El projecte està en fase pilot amb uns vehicles de flotes, amb l’objectiu de realitzar les proves tècniques i de rendiment pròpies del sector de l’automoció, orientades a validar el disseny i les especificacions tècniques.Nous models de negoci estan en fase de desenvolupament en vista d’oferir serveis addicionals als usuaris en matèria d’assegurances ‘ noves modalitats de pòlisses basades en l’ús del vehicle – seguretat ‘ i localització de vehicles robats.

Compartir en: