skip to Main Content

Ateknea Solutions: Projecte CITI-SENSE

IoT

Motivació

Ateknea Solutions va participar en un projecte europeu CITI-SENSE de 4 anys, €12M i 28 socis, en el qual es van desenvolupar una plataforma tecnològica per estudiar la qualitat de vida en entorns urbans tenint en compte la pol·lució de l’aire. Ateknea es va encarregar específicament dels sensors portàtils per a la mesurament de qualitat d’aire els quals es van testejar en 8 ciutats europees (Barcelona, Edimburg, Belgrad, Haifa, Oslo, Viena, Ljubljana, i Ostrava) durant la fase final del projecte. Vam desenvolupar uns 80 nodes, i cada pilot es va fer amb 10 dispositius.
Després del projecte, la portabilitat i precisió en les mesures del dispositiu han aixecat molt interès en l’àmbit científic i privat. Per aquesta raó ja s’han venut unitats portàtils a universitats belgues i alemanyes. Tot i això, ens va motivar a explotar la tecnologia però cap a un sector professional, on ens podem diferenciar per la nostra precisió, oferint un servei a les ciutats.

Objectiu

L’objectiu del projecte és proveir a les ciutats d’una eina per poder mapejar la contaminació i proveir dades reals. Actualment, la majoria de les ciutats compta amb poques estacions fixes per al monitoratge de la qualitat de l’aire i no els permet tenir una visió real amb una distribució espacial suficient per conèixer la contaminació. La plataforma permetrà a les ciutats definir plans urbans per millorar la qualitat de l’aire prenent decisions intel·ligents:
– Identificar fonts de pol·lució desconeguts
– Millorar la gestió del trànsit
– Planificar obres civils en la data i hora més adequats
– Identificar i classificar zones per qualitat de l’aire
– Avaluar l’efecte de les diferents accions implementades
– Estudi de l’evolució de la contaminació atmosfèrica
– Realitzar investigació i estudis de l’efecte de la contaminació

Solució tecnològica

Durant el projecte europeu es van fer dues versions dels dispositius. La primera versió va ser per la prova de concepte i la segona es va utilitzar en els pilots durant la segona fase del projecte.Per altra banda, els nodes estàtics per les ciutats utilitzen sensors electroquímics (NO2, O3, CO2, CO, SO2, etc.) i també sensors òptics per mesurar PM1, 2.5, 10 a les quals s’apliquen les tècniques de Machine Learning per aconseguir un Pearson Correlation gairebé del 90%. Les dades dels sensors es transmeten mitjançant Wi-Fi, 3G o NBIoT. Els nodes es poden adaptar a les necessitats de comunicacions de cada ciutat. Això permet realitzar un desplegament molt dens dins de la ciutat d’una manera ràpida i senzilla a un preu assequible.

Model de negoci

Amb recursos interns s’ha desenvolupat una versió més compacta dels sensors portàtils així com l’optimització de la plataforma per cobrir les vendes realitzades. També, el projecte ha rebut finançament de la Comissió Europea a través del programa H2020 específicament dins l’instrument SME (PIME). L’objectiu de l’instrument PIME és el de validar la plataforma. Actualment estem validant el model de negoci i desenvoluparem dues proves pilots grans ben aviat.

Resultats

Gràcies a l’Ajuntament de Barcelona s’han instal·lat sensors en les seves estacions de monitoratge, el que ens ha permès millorar les tècniques de post-processat de les dades i així aconseguir una correlació més alta.

Estat actual

Els nodes s’han instal·lat a les estacions de monitoratge de qualitat de l’aire de l’Ajuntament de Barcelona. En paral·lel, s’està desenvolupant una versió estàtica en la qual s’integraran més sensors. La nova versió tindrà una autonomia (bateria) d’almenys un any.

Compartir en: