skip to Main Content

ALIMATIC-SILOS

IoT

Motivació

Per Alaned tots els projectes són motivadors, però aquest en especial tenia una problemàtica que el feia realment difícil d’assolir.

El client volia controlar els lots que tenen en els silos, i quin es el consum que hi ha en cada moment, tot això en continua producció.

Objectiu

Els problemes per resoldre van ser un quants, uns dels principals va ser saber en tot moment quina era la quantitat de material que s’estava extreien dels silos, tenint en compte que a l’hora també s’estaven carregant.Tot això només comptant amb els valors que ens donava una bàscula que té el silo i només ens dona el total del pes.Al final amb càlculs matemàtics i amb les dades que ens dóna el sensor de la bàscula, podem determinar:
– Pes total dels silos en tot moment.
– Saber el pes de cada lot
– Càlculs de coeficients de càrrega i descàrrega
– Saber lo que portar consumit de cada lot i quan acaba o comença un de nou.
– Quadrar aquesta informació amb les ordres de producció del client.

Solució tecnològica

Quina/es tecnologia/es (Hardware, Software, Comunicacions, etc.) es van utilitzar en el desenvolupament del projecte’ Com es va realitzar la implantació del producte’Per aquests projecte hem fet servir:
– PLC connexió màquines
– Servidor HPE local (Ubuntu sever)
– Portal ALANED IoT (local)
– Protocol de comunicació TCP/IP
La implantació va tenir diferents fases:
– Vam fer conjuntament amb el client una auditoria.
– Vam adaptar la nostra plataforma al client (pantalles, disseny, operativa, etc..)
– Vam desenvolupar els protocols de comunicació(TCP/IP)
– Vam fer la fase denominada testing, on vam estar provant tota la solució abans d’una primera entrega al client.
– Vam fer l’entrega al client d’una versió TEST en un entorn real.
– Vam fer les millores i correccions que el client ens va demanar
– Vam entregar la versió que actualment el client està fent servir.

Model de negoci

El client a assumit tot el cost del projecte, degut a que ara podrà oferir una solució tecnològica els seus productes.

Resultats

Grau de satisfacció del client molt alt.A curt termini l’experiència ha estat bona i conjuntament amb el client final em pogut solucionar els problemes típics dels projectes, i ara que la solució funciona perfectament el client vol fer la implantació a totes les fàbriques de la companyia.

Estat actual

Actualment el projecte està actiu, estem treballant en noves millores que em acordat conjuntament amb el client.

Compartir en: