skip to Main Content

La 1a edició del ChallengeDCA busca solucions  tecnològiques innovadores per consolidar infraestructures de qualitat, segures i digitalitzades

DCA

La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya proposa 5 reptes a resoldre

La Digital Catalonia Alliance (DCA), una iniciativa impulsada per la Generalitat de Catalunya i i2CAT, llança la primera convocatòria del ChallengeDCA de la mà de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat (DGIM) per trobar solucions innovadores que consolidin unes infraestructures de qualitat, segures i digitalitzades al servei de la societat. El ChallengeDCA s’estrena com a nou servei de l’aliança, que s’ofereix als més de 500 membres de la DCA en format de concurs d’innovació digital per a la transformació del territori.

La convocatòria s’adreça als membres de les sis comunitats tecnològiques de la DCA i a consorcis d’empreses, start-ups i pimes, sempre que, com a mínim, incloguin un membre de l’aliança. En aquesta primera edició, es plantegen cinc reptes:

Repte 1. Proporcionar informació fiable i completa sobre la xarxa de ciclisme de Catalunya (GeoBike)

L’objectiu del primer repte és proporcionar una font oficial i fiable dels traçats georeferenciats de vies ciclistes de Catalunya i dels serveis vinculats. Aquest repte s’emmarca en l’Estratègia catalana de la bicicleta, que pretén impulsar l’ús de la bicicleta com a mètode de transport actiu i sostenible, tant en la mobilitat quotidiana com en la del lleure, l’esport i el turisme.

Repte 2. Millorar la comunicació unidireccional de l’usuari cap a l’Administració en la detecció d’incidents i interrupcions viàries

L’objectiu del segon repte és connectar i implicar l’usuari de la carretera amb el gestor, així com millorar l’eficiència de la detecció, comunicació i resolució d’incidències.

Repte 3. Comptabilitzar les emissions de carboni generades per la DGIM en la seva activitat

L’objectiu del tercer repte és determinar quines activitats són les més generadores de carboni i poder monitorar-les de forma que la petjada es redueixi progressivament fins a assolir els objectius marcats.

Repte 4. Millorar la seguretat viària per prevenir situacions perilloses ocasionals a la carretera, com ara la presència de ciclistes, senglars i esllavissades, entre altres

L’objectiu del quart repte és aplicar noves tecnologies a les carreteres per millorar la seguretat específica dels ciclistes, i la de tots els usuaris de la carretera enfront de xocs amb obstacles per esllavissades o amb animals que envaeixen la calçada.

Repte 5. Implementació i gestió de senyalització horitzontal variable per optimitzar la capacitat de les carreteres

L’objectiu del cinquè repte és explorar noves tecnologies i metodologies per poder senyalitzar i abalisar carreteres de forma variable amb nous carrils sense necessitat de posar cons físicament. La solució s’ha de poder implementar de forma fàcil i assegurant les condicions de seguretat viària, evitant en la mesura possible el treball físic dels operaris de conservació.

El principal objectiu del concurs és fomentar la participació de start-ups i petites i mitjanes empreses en la creació de solucions tecnològiques per abordar els reptes actuals plantejats per entitats del territori. En aquesta edició s’atorgaran un total de tres premis: el primer, valorat en 15.000 euros i l’oportunitat de realitzar una prova pilot de la solució en un entorn real; el segon premi, dotat amb 3.000 euros, i el tercer premi, de  2.000 euros. 

A partir d’ara, la iniciativa coneguda anteriorment com a SmartCatalonia Challenge passa a ser anomenada ChallengeDCA i s’integra dins dels serveis de dinamització sectorial que ofereix la Digital Catalonia Alliance (DCA) als seus membres.

Les organitzacions interessades a participar-hi poden consultar informació detallada de cadascun dels reptes i presentar les seves solucions fins al 3 de novembre aquí

Compartir en: