skip to Main Content

La DCA-Drons reuneix els membres de la comunitat en la quarta trobada interregional de l’Aerial Uptake

Drones

Durant la sessió de tancament de la primera fase del projecte europeu es va presentar el Pla d’Acció, basat en l’anàlisi del sector a Catalunya i les lliçons apreses al llarg de l’any

La Comunitat de Drons de la Digital Catalonia Alliance (DCA-Drons) va celebrar el 4t Regional Stakeholders Meeting (RSG) del projecte europeu, Aerial Uptake, convidant totes les empreses del sector. Durant la jornada, realitzada de forma virtual, es van presentar les conclusions del projecte emmarcades en el Pla d’Acció regional, l’objectiu del qual és promoure l’adopció de la tecnologia dron i millorar la seva acceptació social.

El context del Pla d’Acció se situa en els resultats obtinguts en l’enquesta, realitzada el febrer del 2020 a nivell regional, per conèixer la situació del sector dron a les diferents regions del consorci. L’estudi va demostrar que el principal obstacle del sector dron a Catalunya és la seva pròpia regulació. Altres obstacles identificats van ser la dedicació per part de l’administració pública, l’opinió i acceptació ciutadana i, també, la seguretat, la maduresa del mercat i la manca d’inversions.

A partir d’aquestes conclusions el Pla d’Acció proposa solucions de curt i mitjà termini pels projectes en curs i de futur. Entre les millores que proposa el Pla d’Acció destaquen la importància de reforçar el contacte amb altres clústers regionals, identificar i compartir reptes empresarials per vincular la inversió en innovació amb les necessitats reals de la demanda, promoure projectes d’R+D entre el món acadèmic i pimes locals, o bé sensibilitzar la ciutadania mitjançant campanyes de divulgació per millorar la demanda i convivència social.

Sobre l’Aerial Uptake

El projecte Aerial Uptake té com a objectiu específic promoure l’assimilació de les tecnologies RPAS mitjançant l’intercanvi d’experiències i de bones pràctiques dels socis europeus participants. Les reunions dels RSG Meeting són clau per conèixer la realitat territorial de cada regió i treballar en futures millores.

Aerial Uptake forma part del programa de cooperació internacional INTERREG EUROPE en el marc de l’objectiu de Cooperació Territorial Europea, finançat conjuntament amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Compartir en: