skip to Main Content

El sector New Space a Catalunya multiplicarà per quatre la seva facturació i ocupació en els propers cinc anys

NewSpace

Així es desprèn del primer estudi sobre l’Ecosistema New Space a Catalunya, impulsat pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i la Cambra de Comerç de Barcelona

L’ecosistema New Space a Catalunya configura un sector emergent, innovador i amb un gran potencial de transformació tecnològica sobre altres sectors, que preveu multiplicar per quatre la seva facturació i ocupació d’aquí al 2025.  Així es desprèn de l’estudi ‘Ecosistema del sector New Space a Catalunya. Radiografia i variables socioeconòmiques’, un informe elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona amb el suport del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i la col·laboració de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya i les fundacions i2CAT i KIMbcn que ha servit per identificar un total de 93 entitats que formen part de l’ecosistema espacial de Catalunya.

L’estudi s’ha presentat avui en el marc del llançament de la nova Comunitat New Space de la Digital Catalonia Alliance (DCA), una iniciativa promoguda per Polítiques Digitals i i2CAT que busca impulsar i dinamitzar els sectors digitals emergents. Durant la jornada, que ha comptat amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Barcelona, s’ha compartit la missió i la visió d’aquesta iniciativa, així com el catàleg de serveis i el calendari d’activitats previstes per al 2022.

Un sector arrelat a Catalunya

De les 93 entitats que, segons l’enquesta en què s’ha basat l’estudi, formen part de l’ecosistema espacial de Catalunya, 48 són empreses, 17 són start-ups o incubadores, 16 són centres tecnològics, de recerca o universitats, 6 es descriuen com associacions o fundacions i la resta com a professionals.

L’estudi posa en evidència l’arrelament de les entitats enquestades a l’activitat econòmica de Catalunya, atès que 89 de les 93 entitats de la mostra tenen seu operativa a Catalunya.

La cadena de valor del sector espacial a Catalunya té una representació en línia amb el sector a escala global: un segment upstream amb més proveïdors de subsistemes que integradors; un segment midstream petit en la part de llançament, i un segment downstream ben representat amb moltes empreses dedicades al processament de dades, la recerca i la consultoria. Així mateix, destaca la poca presència d’integradors i promotors de missions en comparació amb altres països capdavanters.

El sector de l’espai és molt transversal i treballa directament amb una elevada varietat d’actors i sectors econòmics, entre els quals destaquen la indústria, l’administració pública, la seguretat i emergències, la protecció civil i el medi ambient. Aquests resultats posen de manifest l’elevada diversitat d’aplicacions pràctiques del sector de l’espai.

Segons les entitats enquestades, els sectors que tenen un major potencial transformador gràcies a l’ús de tecnologies relacionades amb el New Space són les telecomunicacions i l’audiovisual, seguit de l’agricultura, les Smart Cities, i la seguretat-emergències. Les àrees que estan més vinculades amb les tecnologies del New Space que poden ajudar a transformar aquests sectors són l’Observació de la Terra i l’IoT, àmbits que s’estan impulsant des de l’Estratègia NewSpace de Catalunya.

Així mateix, l’enquesta identifica que els principals factors que poden limitar el creixement del New Space són: el desconeixement de les oportunitats i beneficis a mitjà termini (assenyalat pel 17% dels enquestats), l’elevada inversió econòmica necessària (14%), la poca col·laboració publicoprivada (14%), i la dificultat per accedir al finançament (13%).

Ocupació i facturació 2020 i perspectives 2025

  • De les 93 entitats que, segons l’enquesta en què s’ha basat l’estudi, formen part de l’ecosistema espacial de Catalunya, 48 són empreses, 17 són start-ups o incubadores, 16 són centres tecnològics, de recerca o universitats, 6 es descriuen com associacions o fundacions i la resta com a professionals.
  • L’estudi posa en evidència l’arrelament de les entitats enquestades a l’activitat econòmica de Catalunya, atès que 89 de les 93 entitats de la mostra tenen seu operativa a Catalunya.
  • La cadena de valor del sector espacial a Catalunya té una representació en línia amb el sector a escala global: un segment upstream amb més proveïdors de subsistemes que integradors; un segment midstream petit en la part de llançament, i un segment downstream ben representat amb moltes empreses dedicades al processament de dades, la recerca i la consultoria. Així mateix, destaca la poca presència d’integradors i promotors de missions en comparació amb altres països capdavanters.
  • El sector de l’espai és molt transversal i treballa directament amb una elevada varietat d’actors i sectors econòmics, entre els quals destaquen la indústria, l’administració pública, la seguretat i emergències, la protecció civil i el medi ambient. Aquests resultats posen de manifest l’elevada diversitat d’aplicacions pràctiques del sector de l’espai.
  • Segons les entitats enquestades, els sectors que tenen un major potencial transformador gràcies a l’ús de tecnologies relacionades amb el New Space són les telecomunicacions i l’audiovisual, seguit de l’agricultura, les Smart Cities, i la seguretat-emergències. Les àrees que estan més vinculades amb les tecnologies del New Space que poden ajudar a transformar aquests sectors són l’Observació de la Terra i l’IoT, àmbits que s’estan impulsant des de l’Estratègia NewSpace de Catalunya.
  • Així mateix, l’enquesta identifica que els principals factors que poden limitar el creixement del New Space són: el desconeixement de les oportunitats i beneficis a mitjà termini (assenyalat pel 17% dels enquestats), l’elevada inversió econòmica necessària (14%), la poca col·laboració publicoprivada (14%), i la dificultat per accedir al finançament (13%).

Inversió en R+D+I i patents

  • La inversió en R+D+I de la mostra del sector Espai s’ha situat en els 36 M€ l’any 2020. Les entitats dedicades principalment al New Space són més intensives en R+D+I (realitzen el 44% de la inversió total en R+D+I del sector Espai, tot i ser poc més d’una quarta part de la facturació).
  • El mateix succeeix amb les patents. El sector New Space concentra 30 de les 35 patents que ha registrat el sector Espai en els últims 3 anys. Les start-ups són les que han generat un nombre més gran de patents (21), molt lluny de les empreses (7) i dels centres tecnològics o de recerca (6). Això demostra l’elevada capacitat del sector de transformar idees i recerca en resultats tangibles, fenomen que pot contribuir a potenciar els spillovers del New Space sobre el conjunt del teixit productiu català els propers anys.

Podeu consultar l’informe complet aquí:

Compartir en: