skip to Main Content

El NewSpace representa una nova economia basada en la democratització de l’espai i de la indústria aeroespacial gràcies a l’ús de satèl·lits més petits que tenen un cost i un temps de desenvolupament menor que els satèl·lits clàssics. Aquest canvi de paradigma permet que molts més actors els utilitzin en aplicacions verticals o transversals en diversos sectors productius.

En un futur immediat es preveu un augment del nombre de llançaments d’aquests satèl·lits i, en conseqüència, s’espera un fort creixement en nombre i consolidació de les entitats catalanes que actualment estan vinculades al NewSpace.

Serveis

Ser soci de la DCA té molts avantatges.

Coneix amb detall tot el que et podem oferir.

Més oportunitats de negoci per a les empreses de l’àmbit tecnològic

Participació i visibilitat en fires i congressos del sector tecnològic

Sinergies i accés a espais de treball amb membres de les diferents comunitats

Connexió amb l’ecosistema d’innovació

Accés a coneixement, tecnologia i infraestructures

Accés a fonts de finançament